Республиканская палата Ангус Казахстана
г. Нур-Султан, Шоссе Қорғалжын, 6, ВП 1

Полезное

Полезные статьи:

Цель профилактики — защита плода и колостральный иммунитет.

Вакцина CattleMaster GOLD_FP5 tech-bulletin

Профилактика экономически значимых болезней КРС

Калькулятор себестоимости

Учет по воспроизводству

Табынның өсімін молайту және бұзаулау бойынша есеп

Балльная оценка по определению типа телосложения у породы Ангус

Ангус тұқымының дене бітімін анықтау бойынша балдық бағалау

Определение живой массы при рождении

Туылған кездегі бұзаулардың тірі салмағын анықтау

Рекомендации по оценке ног

Аяқтарды бағалау бойынша деректерді жинау

Кормление коров мясных пород

Ет бағытындағы сиырларды азықтандыру

Төлдету

Отел

Төлдегеннен кеін сиырларды ұрықтандыру

Осеменение коров после отела

Содержание коров во время стельности

Сиырлар буаздық және ерте төлдеуден кейінгі кезендерде күтіп-бағу

Программа сохранения здоровья крупного рогатого скота

Ірі қара малдың денсаулығын сақтау бағдарламасы

Выбор коров и телок для стада мясного скота

Етті бағыттағы мал тыбынына сиырлар мен танашықтарды таңдау

Управление отелами

На что необходимо обращать внимание при отборе быка-производителя

Асыл туқымды бұқаны іріктеу кезінде неге көңіл аудару қажет

Воспроизводство КРС мясных пород

Асыл тұқымды бұқаларды күтіп - бағу

Оценка кондиций тела коров мясных пород

Ет бағытындағы сиырлардың дене жағдайын бағалау

Табиғи (еркін) шағыластыру барысында бұқаны таңдау

Выбор быка для естественной (вольной) случки

Содержание быков-производителей

Өсіру барысында шаруашылыққа пайдалануға дейін бұқаларды күтіп - бағу

Содержание ремонтных телок

Табын толықтырушы жас ұрғашы сиырларды күтіп-бағу

Организация воспроизводства

Показатели племенной ценности

Төл өндіруді ұйымдастыру

Өндіруші бұқаны тандау барысындағы асылтұқымдық құндылығының көрсеткіштері

Предосторожности при покупке быка

Бұқаны сатып алу кезендегі сақтық шаралары

Полный список терминов

Подробная информация